• info@nanenco.sk

Naše kliniky


V novembri 2018 plánujeme otvorenie ďalších dvoch pracovísk v Bratislave.

Sun Medical Slovakia s.r.o.

Andreja Kmeťa 39,
934 05 Levice

info@sunmedical.sk
0949 677 799

M Q S medical quality systems, s.r.o.

OD Terasa
Trieda SNP 88, 040 01 Košice

info@mbstkosice.sk
+421 948 02 69 69

Schneider MRC Prešov

Poliklinika Levočská
Levočska 18, 080 01 Prešov

presov@mrct.sk
www.mrct.sk
0902 954 915, 0948 823 733

MUDr. Zuzana Zárubová

Jána Hollého 5, 917 00 Trnava

ambulancia@mudrzarubova.sk
0948 384 424

Schneider MRC Liptovský Mikuláš

Poliklinika Liptovský Mikuláš
Jánošíkovo nábrežie 2,
031 01 Liptovský Mikuláš

lmikulas@mrct.sk
www.mrct.sk
0948 194 480, 0948 823 732

Poliklinika Košúty

Poliklinika Košúty,
Hodžova 1,
036 01 Martin

martin@nanenco.sk
0902 954 962

Schneider MBST Bratislava

Pracovisko MBST,
Krížna 7,
811 07 Bratislava

bakrizna@nanenco.sk​
0948 261 388

Poliklinika Tehelná

Tehelná 26,
831 03 Bratislava

batehelna@nanenco.sk
0902 954 960